Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6
Oslavy 670. let městyse Mladkov
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Životní prostředí > Odpady, ovzduší

Odpady, ovzduší


Zobrazeno 9 položek

Bioodpad

Likvidace bioodpadu se řídí obecně závaznou vyhláškou č.1/2015. Obec zajišťuje pro občany odvoz bioodpadu v rámci svého katastru a dle podmínek uvedených v této vyhlášce. Prosíme občany o dodržování odděleného ukládání větví z důvodu nakládky.


Elektrozařízení

Vysloužilé televize, počítače, ledničky, pračky a jiné elektrospotřebiče můžete umístit k budově skladiště u obecního úřadu. Možnost odvozu dle předchozí dohody a za stanovený poplatek. Nutná výpomoc s manipulací. Bližší informace: telefon: 465 635 456


Nositelný textil a obuv

Nositelné oděvy a obuv mohou posloužit. Připravte je čisté do igelitových pytlů. Každý rok pořádá několikrát do roka Červený kříž Mladkov charitativní sběr pro Diakonii Broumov. Termíny sběrů jsou vyhlášeny prostřednictvím obecního rozhlasu a webových stránek obce.


Odpady a podnikatel

Odpady vzniklé z vaší podnikatelské činnosti můžete předávat pouze oprávněné osobě (tzn. subjekt, který má souhlas k provozování zařízení, sběru, výkupu, odstranění odpadů od příslušného krajského úřadu podle § 14 odst.1 zák.č.185/2001 Sb., o odpadech).


Textil a obuv

Čisté staré a poškozené ošacení a jiný textil a obuv můžete odkládat do kontejneru u budovy OÚ. Sběr bude použit pro další zpracování, zejména v automobilovém průmyslu. Sběr nesmí být znečištěn chemickými, ropnými ani jinými nebezpečnými látkami.


Tříděný odpad

Třídění odpadu má smysl. Nejen ekologický, ale především finanční. Pouze správně vytříděný obsah každého kontejneru dává obci návratnost, která nám všem zajistí možnost výrazné slevy na svozu domovního odpadu. Dozvědět se víc >>>


Velkoobjemový odpad

Pro občany, žijící v katastru obce, zajišťujeme svoz velkoobjemového odpadu pomocí přistavených kontejnerů v termínech zveřejněných obecním úřadem. Kontejnery nejsou určeny pro likvidaci elektroodpadu, pneumatik a železného odpadu.


Venkovní spalování

Dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší lze v otevřeném ohništi spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. Spalování mokrého listí a trávy není přípustné. Za porušení tohoto zákona lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.


Zápach, čistota ovzduší

Venkovní zápach řeší Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, tel. 495 773 212. Problematika zápachu ve venkovním prostředí je komplikovaný problém. Znečišťování ovzduší z komínů soukromých domů řeší obec.


Zobrazeno 9 položek